โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธวัชชัย สำราญวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043894220
นางรัตรดา เหล่าสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043894220
นายวรวิทย์ โคตรแสนลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043894220
นายจักรี ฉายจรัส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043894220
นางกฤษณา ภูนาโพธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043894220
นายวุฒิชา ภูทองกลม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043894220
นางจิราภรณ์ แจ่มปรีชา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043894220
นางมลิวัลย์ หาญปรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043894220
นางสาวศรัญญา ราชาสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043894220
นางสาวชณัญกาญจน์ สนธิพันธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043894220
นายภราดร โพธิ์แท่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043894220
นางธาราทิพย์ ภูเลี่ยมคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043894220
นางปพิชญา อุฒาพยับ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043894220
นายอธิกรณ์ หันไชยเนาว์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043894220
นางสาวกัญญาภัค จันปัญญา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043894220
นายพงษ์ศักดิ์ บุตรพรม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043894220
นางณัฐณิชา ศรีจำนงค์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043894220

นายธวัชชัย สำราญวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์

นางจิราภรณ์ แจ่มปรีชา
นายจักรี ฉายจรัส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,176
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043894220 อีเมล์: nongbuachaiwanpittayasan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐณิชา ศรีจำนงค์ โทรศัพท์: 0810553993 อีเมล์: nongbuachaiwanpittayasan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]