• ข้อมูลครู บุคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง

  นางสาวปาริษา หมีทอง


  ครูผู้ช่วย
  กลุ่มสาระ ฯ : -

  นายประดิษฐ์ ทิวาลัย


  นักการภารโรง
  กลุ่มสาระ ฯ : -

  นางรุ่งจิตต์ นมะหุต


  ครูธุรการ
  กลุ่มสาระ ฯ : -

  นางสาวเมรินทร์พิตา โพหวัง


  ครู (อัตราจ้าง)
  กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


โรงเรียนบ้านเขากะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โทรศัพท์: (089) 859-6932 อีเมล์: oum_lovetvxq@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรุ่งจิตต์ นมะหุต โทรศัพท์: 089-2710414 อีเมล์: rungjtnamahut@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]