สารสนเทศโรงเรียน
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายกฤษณะ เครืออยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
55589101
นางสาววาสนา ใจคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
55589101
นางพัชรินทร์ จันตะบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
55589101
นางวชิรา เสนสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
55589101
นายธิติวุฒิ หว่างวงษ์แก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
55589101
นางณัฐมล กลิ่นหอม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
55589101
นางสาวชุติปัญญ์ ล่อกา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
55589101
นางมณีรัตน์ มะโนวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
55589101
นางสาววิภาวรรณ โกศัยวิเศษสกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
55589101
นางนฤมนต์ รัตนเสถียร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
55589101
นางอัมภวัน จันธิดา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
55589101
นางสาวพรภนา แสนยะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
55589101
นางสาวดลยา แซ่กือ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
55589101
นางกัลยารัตน์ ชื่นสิน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
55589101
นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่าย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
55589101
นางสาววิชุตา ศรีม่วง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
55589101
นางสาวพัชราพร ปันทิยะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
55589101
นายชัยวัฒน์ บรรลือ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
55589101
นายณัฐวุฒิ ถาวรวงศ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
55589101
นางสาววิรมณ แก้วศรีสดใส
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
55589101
นายชานนท์ พุทธรักษา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
55589101
นายสุกิจ สว่างเดือนฉาย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
55589101
นางสาวญาณัท ศรศักดา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
55589101
นางสาวจันทร์จีรา จันทร์โฉม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
55589101
นายอธิษฐ์ บุญเจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
55589101
นายวิทยา สีอ่อน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
55589101
นางสาวอนันตญา รวมเงิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
55589101
นางสาวโชคธิดา กลับรินทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
55589101
นายวุฒิชัย สกุณี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
55589101
นายจรูญ พันธ์ศรีธัญรัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
55589101
นายกิตติศักดิ์ ศิริวงษ์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
55589101
นายวีรยุทธ์ สาบุ่ง
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
55589101
นายพร้อมพงศ์ ไอยราเศวต
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
55589101

นายกฤษณะ เครืออยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าสองยางวิทยาคม

นายสุกิจ สว่างเดือนฉาย
นางสาววิภาวรรณ โกศัยวิเศษสกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,442
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 55589101 อีเมล์: tsyschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรวรรณ จุ้ยต่าย โทรศัพท์: 055589101 อีเมล์: korawanjui@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]