โรงเรียนบ้านหัวโตก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
 


 • ข้อมูลครู บุคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง

  นางรับพรดี วัดมณี


  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

  นางภาษิตา ยอดอานนท์


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

  นางสมถวิล ทองเจริญ


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นางธัญนุช ธิกะ


  ครู (พนักงานงานราชการ)
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นางสาวชลลดา กันยา


  ครูธุรการ
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นางสาวทัชชา มณีแก้ว


  ครู (อัตราจ้าง)
  กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


โรงเรียนบ้านหัวโตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โทรศัพท์: 056-713969 อีเมล์: huatok@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมถวิล ทองเจริญ โทรศัพท์: 0979395724 อีเมล์: huatok@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]