โรงเรียนวัดสระสี่มุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดสระสี่มุม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธนะชน ทัศนะเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-384885
นางสาวอารีย์ น้ำใจดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-384885
นางอารีย์รัตน์ สุริยะมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-384885
นางสาวสุกัญญา จุฑามณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-384885
นางโพธิ์ทอง สระทองใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-384885
นายทัญญา สงวนให้
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034-384885
นางนันฐพร ทองเครือเกษตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-384885
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-384885
นางสาวภควดี เจตน์จำนงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-384885
นายนพ ทองเครือเกษตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-384885
นางยุรีรัตน์ แพงนอก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-384885
นางมลฤดี สุวรรณปฐมกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-384885
นางสาวปารุดา สระทองจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-384885
นางสาวดารารัตน์ ศรีโรจน์ศิลป์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-384885
นางสุกัญญา เวชรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-384885
นางวันดี ทวีเดชอำนาจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-384885
นางสาวเหมือนใจ สระทองยอด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-384885
นางสาวปารณีย์ ดอนอินทรัพย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-384885
นายภัคกฤษ สุจิตชวาลากุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034-384885
นางสาวพีรยา อ้นหลำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-384885
นางสาวขวัญใจ สุขยงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-384885
นางสาววิบูลย์ศิริ มาลา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-384885
นางสาวมัณฑนา ทัพโพธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-384885
นางสาวพรพรรณ ทรัพย์รุ่งเรือง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-384885
นางสาวธันยพร ดอนอินทรัพย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-384885
นางสาวอรอนงค์ ชัยประภา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034-384885
นางวรรณภา สิทธิชัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-384885
นายบุญส่ง ทองดอนจุย
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-384885
นางสาวนงลักษณ์ ใจซื่อ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-384885

นายธนะชน ทัศนะเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสระสี่มุม
นางสาวอารีย์ น้ำใจดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสระสี่มุม

นางสาวเหมือนใจ สระทองยอด
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,476
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสระสี่มุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-384885 อีเมล์: sch101 @esanpt1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุกัญญา เวชรัตน์ โทรศัพท์: 0929595263 อีเมล์: pleplesukanya@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]