โรงเรียนวัดท้าวโทะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ข้อมูลครู บุคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง

  นายธนูศิลป์ สุขแสนสุข


  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : -

  นางละไม ฝั่งชลจิตต์


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

  นางสาวนิรมล วาระเพียง


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

  นางลิวรรณ สำเภาแก้ว


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

  นางอุมาพร โพปลอด


  ครู
  กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


โรงเรียนวัดท้าวโทะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วรรณิศา หัฐสัพธ์ โทรศัพท์: 0646627310 อีเมล์: nattakan_on@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]