โรงเรียนบ้านหินวัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
 


 • เว็บไซต์โรงเรียน
 • ข้อมูลครู บุคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง

  นางสาวสุลาวรรณ์ เสวตจันทร์


  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
  กลุ่มสาระ ฯ : -

  นางกุหลาบ รัญเวศ


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นางสาวจุฑามาศ อารีรักษ์


  ครู (อัตราจ้าง) ปฏิบัติงาน
  กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  นางสาวขวัญฤทัย มงคล


  ครู (อัตราจ้าง)
  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

  นางสาวบุญทัน ช่วยปักษี


  แม่ครัว
  กลุ่มสาระ ฯ : -


โรงเรียนบ้านหินวัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077810268 อีเมล์: banhinwua@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรอนงค์ เยาวนิตย์ โทรศัพท์: 0805536669 อีเมล์: rikajung@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]