โรงเรียนปัญญาวุธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ระบบปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน
ศุนย์คอมพิวเตอร์
แบบประเมินผลกิจกรรม

กิจกรรมระชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมไหว้ครู 60
กิจกรรม DLIT
กิจกรรมกีฬาสี 2560

 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนปัญญาวุธ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนิกร แสงเกื้อหนุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-643209
นางปราณี หนูทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-643209
นางนพวรรณ เชินดอร์เฟอร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-643209
นางส่องแสง อินทองแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-643209
นางพนิดา ชูรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-643209
นายวิมล หนูนุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-643209
นางสาวสำรวย วงศ์มุณีวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-643209
นางสาววิลารัศม์ รักธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-643209
นายอำนาจ ลายพยัคฆ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074-643209
นางวริยา สงเนียม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-643209
นางสาวกมลรัตน์ บุญเรืองขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-643209
นายพัฒนพงศ์ พรหมวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-643209
นายประจวบ บุญจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-643209
นางรัญจวน นิลสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-643209
นางกาญจนา สายทองแท้
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-643209
นายถนอม แสงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-643209
นางทิพวรรณ ชูตรัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-643209
นางสาวศรีเพ็ญ กาญจนะกำเหนิด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074-643209
นางสาวนิตยา อนุวัฒนวงค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-643209
นางสาวบุญญา พัฒนพงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-643209
นางสาวผุสดี คงไข่
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074-643209
นายสุวิทย์ ชูสังข์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074-643209
นางสาวสาคร สงคราม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-643209
นายมนตรี ธานีรัตน์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-643209

นายนิกร แสงเกื้อหนุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปัญญาวุธ

นางปราณี หนูทอง
นายถนอม แสงแก้ว

วิลารัศมิ์ รักธรรม Games

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,587
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปัญญาวุธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: pw_pan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: rassami raktham โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: jeena2457@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]