โรงเรียนปัญญาวุธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
แบบประเมินผลกิจกรรม

กิจกรรมระชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมไหว้ครู 60
กิจกรรม DLIT
กิจกรรมกีฬาสี 2560

 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้
ศุนย์คอมพิวเตอร์

งานพัฒนาบุคลากร
งานบริการ
งานระบบอินเตอร์เน็ต
ผลงานดีเด่น

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนปัญญาวุธ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนิกร แสงเกื้อหนุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-643209
นางปราณี หนูทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-643209
นางส่องแสง อินทองแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-643209
นางพนิดา ชูรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-643209
นายวิมล หนูนุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-643209
นางสาวสำรวย วงศ์มุณีวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-643209
นางสาววิลารัศม์ รักธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-643209
นายอำนาจ ลายพยัคฆ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074-643209
นายสมพล พรหมรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-643209
นางวริยา สงเนียม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-643209
นางสาวกมลรัตน์ บุญเรืองขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-643209
นายพัฒนพงศ์ พรหมวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-643209
นายประจวบ บุญจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-643209
นางรัญจวน นิลสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-643209
นางกาญจนา สายทองแท้
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-643209
นายถนอม แสงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-643209
นางนพวรรณ เชินดอร์เฟอร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-643209
นางสาวศรีเพ็ญ กาญจนะกำเหนิด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074-643209
นางสาวบุญญา พัฒนพงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-643209
นางสาวผุสดี คงไข่
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074-643209
นางทิพวรรณ ชูตรัง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-643209
นางสาวนิตยา อนุวัฒนวงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-643209
นายสุวิทย์ ชูสังข์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074-643209
นางสาวสาคร สงคราม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-643209
นายมนตรี ธานีรัตน์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-643209

นายนิกร แสงเกื้อหนุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปัญญาวุธ

นางพนิดา ชูรักษ์
นางปราณี หนูทอง

สือออนไลน์

ครูวิลารัศมิ์ รักธรรม
ครูนิตยา อนุวัฒนวงค์
ครูทิพวรรณ ชูตรัง
ครูกมลรัตน์ บุญเรืองขาว 
ครูประจวบ บุญจันทร์
ครูผุสดี คงไข
ครูวิมล หนูนุ่ม
ครูผุสดี คงไข่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,417
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปัญญาวุธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: pw_pan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: rassami raktham โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: jraktham@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]