• Google
 • ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน •    ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล : นางสาว แพรวพรรณ    ศรีวิชัย
  ตำหน่ง : ครู
  ประเภท : ข้าราชการครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
  โรงเรียน : บ้านนา  


     ข้อมูลการสอน

  ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น  
  กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย  

   

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมานพ มาสุข
 • แนะนำบุคลากร

 • นางทับทิม ถาทิพย์

 • นายเจริญกุล อาษาพันธ์

 • โรงเรียนบ้านนาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,802
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0956914326 อีเมล์: banna@bannaschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางนิลวรรณ วังแสน โทรศัพท์: 054690613 อีเมล์: kul.1407@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]