โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
 


 • ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน •    ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล : นาย เสน่ห์    สุขสมพืช
  ตำหน่ง : ครู
  ประเภท : ข้าราชการครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  สังกัด : สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
  โรงเรียน : หนองม่วงวิทยา  


     ข้อมูลการสอน

  ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนปลาย  
  กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษา พลศึกษา  

   

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางชูศรี คำกัน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวิไลวรรณ สุดโลก
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปรียาภัทร์ แย้มวงค์

 • นางสาววิภาวดี ริบุญมีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,213
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036431737 อีเมล์: nongmuang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรนิภา ทาโทน โทรศัพท์: 036431737 อีเมล์: thunpa65@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]