• ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน  •    ข้อมูลพื้นฐาน

    ชื่อ-สกุล : นาง รุจิณี    พลภักดี
    ตำหน่ง : ครู
    ประเภท : ข้าราชการครู
    วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
    สังกัด : สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
    โรงเรียน : นากระแซงศึกษา  


       ข้อมูลการสอน

    ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนปลาย  
    กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ  

     

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวอารีรัตน์ ศรีกะชา

  • นายสุรพงษ์ อนันทวรรณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,931
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนากระแซงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชราภรณ์ สายทากุล โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]