• ITA โรงเรียนวังหินวิทยาคม
 • ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน •    ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล : นาง รณิดา    ภวกวินโชติ
  ตำหน่ง : ครู
  ประเภท : ข้าราชการครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  สังกัด : สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
  โรงเรียน : วังหินวิทยาคม  


     ข้อมูลการสอน

  ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น  
  กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ  

   

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางศิวภา บัวสุวรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจุฑารัตน์ พิลึก

 • นายเฉลิมพล บุษบรรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,784
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056535174 อีเมล์: wanghin111@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายพิน สุขสถาน โทรศัพท์: 0871987449 อีเมล์: suksatharn@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]