• e-Service

 • ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน

 •    ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล : นางสาว สรญา    เหตุเกษ
  ตำหน่ง : ครู (พนักงานงานราชการ)
  ประเภท : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  สังกัด : สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
  โรงเรียน : เลยสว่างวิทยาคม  


     ข้อมูลการสอน

  ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนปลาย  
  กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา  

   

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุพรรณ กล้าหาญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวขนิษฐา หอมภักดี

 • นายบรรลือศักดิ์ คลังสามีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,575
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042870557 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อิทธิ ธาตุไชย โทรศัพท์: 0881984522 อีเมล์: ithi.thatchai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]