• Follow on Facebook
  • ตรวจผลการเรียน
  • DLIT

  • ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน

  •    ข้อมูลพื้นฐาน

    ชื่อ-สกุล : นาย กริชชัย    เจนสระคู
    ตำหน่ง : ครูผู้ช่วย
    ประเภท : ข้าราชการครู
    วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
    สังกัด : สพม.เขต 33(สุรินทร์)
    โรงเรียน : ชุมพลวิทยาสรรค์  
    โทรศัพท์ : 044596104 
    อีเมล์ :


       ข้อมูลการศึกษา

    การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
    วิชาเอก : ค.บ. สังคมศึกษา  


       ข้อมูลการสอน

    ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น  
    กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา  

     

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์
  • แนะนำบุคลากร

  • นายสุริยาพร เทพา

  • นางสาวอัญเชิญ แก้วเหล่ายูงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,641
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044596104 อีเมล์: cws@workmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิทยา ปรากฎมาก โทรศัพท์: 0979784429 อีเมล์: witty3ii@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]