• ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน •    ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล : นางสาว ชนนิกานต์    สงวนไพบูลย์
  ตำหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  ประเภท : ข้าราชการครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการ
  สังกัด : สพป.กรุงเทพมหานคร
  โรงเรียน : วัดอมรินทราราม  


     ข้อมูลการสอน

  ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
  กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

   

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางภารดี ผางสง่า
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวจุฑามาศ ธุวังควัฒน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทวี เนื่องอาชา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวชนนิกานต์ สงวนไพบูลย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพรพิมล เกิดโพธิ์ชา

 • นายพินิจ สาระสัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

17,330
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดอมรินทราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0-2411-3017 อีเมล์: amarin_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจุฑามาศ ธุวังควัฒน์ โทรศัพท์: 024113017 อีเมล์: amarin_school@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]