• ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน  •    ข้อมูลพื้นฐาน

    ชื่อ-สกุล : นาย เจิดวุธ    ลุยราช
    ตำหน่ง : ครู (อัตราจ้าง)
    ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
    วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
    สังกัด : สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
    โรงเรียน : นนทบุรีพิทยาคม  


       ข้อมูลการสอน

    ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนปลาย  
    กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษา พลศึกษา  

     

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายบุญเลิศ คำกล่อม
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวสุมาลินี บูชาดี

  • นางสาววันวิสา ชนะวงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,307
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 588-2826-7 อีเมล์: np@npschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายพงศธร สุวรรณเกษม โทรศัพท์: 025882826-7 อีเมล์: jsangdown@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]