โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-605944 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วัลลภ สนธิสระคู โทรศัพท์: 0873797954 อีเมล์: wullop_j@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]