• DIGITAL LIBRARIES
  • Youtube
  • คุณธรรมอัตลักษณ์
  • การแต่งกายของนักเรียน
  • ลงทะเบียนใช้อีเมล์โรงเรียน
  • กรอกเลข ปชช.13หลักโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077811497,07781 อีเมล์: office@anubanranong.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสุณี สัญวงษ์ โทรศัพท์: 0869404140 อีเมล์: sunee.mahamat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]