โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720105
รหัส Smis 8 หลัก :
  10032028
รหัส Obec 6 หลัก :
  720105
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางปะกอกวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangpakokwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน51
ตำบล :
  บางปะกอก
อำเภอ :
  เขตราษฎร์บูรณะ
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10140
โทรศัพท์ :
  0-2872-3080
โทรสาร :
  028723073
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2492
อีเมล์ :
  Bangpakok@bpk.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ราษฎร์บูรณะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:49:23 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายวิเชียร ชุติมาสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางปะกอกวิทยาคม
นางณิชาฒ์ สุกรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บางปะกอกวิทยาคม
นายอนุร้ักษ์ บุญเหลือ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บางปะกอกวิทยาคม
นายเทวัญ วงเวียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บางปะกอกวิทยาคม
นางจันทรา ประภัศร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บางปะกอกวิทยาคม

นายพงศกร ดอนศรี
นายวรชัย เดชบรรทม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,660
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 0-2872-3080 อีเมล์: Bangpakok@bpk.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณัฏฐ์ชญาภา เดี่ยวยิ่งเจริญ โทรศัพท์: 0918192062 อีเมล์: pat_mathedu002@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]