• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนธัญรัตน์

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1013270185
  รหัส Smis 8 หลัก :
    13022001
  รหัส Obec 6 หลัก :
    270185
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ธัญรัตน์
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    thanyarat
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   4   บ้าน104
  ตำบล :
    รังสิต
  อำเภอ :
    ธัญบุรี
  จังหวัด :
    ปทุมธานี
  รหัสไปรษณีย์ :
    12110
  โทรศัพท์ :
    02-577-1577
  โทรสาร :
    02-577-2344
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    20 เมษายน พ.ศ. 2519
  อีเมล์ :
    thanyarat@obec.go.th
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ธัญบุรี
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    32.4 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    0.3 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 07:35:21 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนฤนาท ผ่องศรีนวล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสุภาวดี ดิษฐสอน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางดวงทิวา เทพปัญญา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายรัชชานนท์ พูลสิน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสุภัค วงศ์ภักดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวันชนะ รักบุญเหลือ

 • นายจีรศักดิ์ ทิมเชียงรากสถิติการเข้าเยี่ยมชม

17,925
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนธัญรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 02-577-1577 อีเมล์: thanyarat@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: เชาวลักษณ์ ชาวงษ์ โทรศัพท์: 0879588801 อีเมล์: chao_wa@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]