• เว็บไซต์โรงเรียนวัดเตาปูน
 • wattaopoon.ac.th

 • เว็บไซต์ สพป.สระบุรี 2
 • I am Saraburi2

 • เว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • art-wtp

 • ข้อมูล BIG DATA สระบุรี 2
 • BIG DATA SRI2

 • ฝึกทำโครงงานคุณธรรมกับครูบอย
 • moralproject-krooboy

 • เว็บ รร.คุณธรรม สพป.สระบุรี 2
 • moralschool-sri2

 • โครงงานคุณธรรม ดนตรี คู่ชีวิต
 • moralproject-music

 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดเตาปูน

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1019600052
  รหัส Smis 8 หลัก :
    19020012
  รหัส Obec 6 หลัก :
    600052
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    วัดเตาปูน
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    wattaopoon
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   6   บ้านบ้านมอญ
  ตำบล :
    เตาปูน
  อำเภอ :
    แก่งคอย
  จังหวัด :
    สระบุรี
  รหัสไปรษณีย์ :
    18110
  โทรศัพท์ :
    036-262926
  โทรสาร :
    036-262926
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    8 มิ.ย. 2466
  อีเมล์ :
    wattaopoonschool@hotmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    เตาปูน
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    12 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    6 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:21:30 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายคเชนทร์ แจ้งประดิษฐ์

 • นางศิริพร พันธรณี

 • ผู้ดูแลระบบ (Webmaster)
 • นายสุภัทรชัย กระสินหอม

  ครู โรงเรียนวัดเตาปูน

  (089-7111274)

  admin@wattaopoon.ac.thสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,712
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเตาปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036-262926 อีเมล์: wattaopoonschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริพร พันธรณี โทรศัพท์: 0840122986 อีเมล์: fukmint@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]