• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1021470233
  รหัส Smis 8 หลัก :
    21022002
  รหัส Obec 6 หลัก :
    470233
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    วังจันทร์วิทยา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    wangchanwittaya
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   1   บ้านเลขที่ 316
  ตำบล :
    ชุมแสง
  อำเภอ :
    วังจันทร์
  จังหวัด :
    ระยอง
  รหัสไปรษณีย์ :
    21210
  โทรศัพท์ :
    038-666188
  โทรสาร :
    038-666247
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    23 มกราคม 2523
  อีเมล์ :
    wangchansch@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ชุมแสง
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    92 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    1 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 07:09:22 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสมัชญา ผุดผ่อง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายทวีวัฒน์ เบญจมาศ

 • นายกิจจา กสิกรรมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,735
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038-666188 อีเมล์: wangchansch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เยาวภา เอี่ยมกำแพง โทรศัพท์: 0801047347 อีเมล์: yawwapa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]