โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 


 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1024070345
  รหัส Smis 8 หลัก :
    24022006
  รหัส Obec 6 หลัก :
    070345
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ราชสาส์นวิทยา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    ratchasanwittaya school
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   2   บ้านบางคา
  ตำบล :
    บางคา
  อำเภอ :
    ราชสาส์น
  จังหวัด :
    ฉะเชิงเทรา
  รหัสไปรษณีย์ :
    24120
  โทรศัพท์ :
    0-3859-1078
  โทรสาร :
    038591078
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    12 กุมภาพันธ์ 2522
  อีเมล์ :
    -
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    บางคา
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    55 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    1 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09:52:31 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายทรัพย์ มณีทูล

 • นางศุลีพร พัฒนกุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,103
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชสาส์นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 0-3859-1078 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วรัชยา ย่องใย โทรศัพท์: 0994141234 อีเมล์: warataom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]