• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1027740201
  รหัส Smis 8 หลัก :
    27020105
  รหัส Obec 6 หลัก :
    740201
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Sorthaisaereeaudsahagam 3
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   3   บ้านป่าไร่
  ตำบล :
    ป่าไร่
  อำเภอ :
    อรัญประเทศ
  จังหวัด :
    สระแก้ว
  รหัสไปรษณีย์ :
    27120
  โทรศัพท์ :
    037247349
  โทรสาร :
    
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    พ.ศ. 2510
  อีเมล์ :
    obecsk2034@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    เทศบาลตำบลป่าไร่
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    10 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    10 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 22:00:04 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสถาพร เจกะพงษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรุ่งอรุณ ไชยเรศ

 • นางจันทรา กองทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,439
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247349 อีเมล์: obecsk2034@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เดชศรี หันทยุง โทรศัพท์: 0898332717 อีเมล์: detsri77@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]