• Social Network
 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1027740202
  รหัส Smis 8 หลัก :
    27020085
  รหัส Obec 6 หลัก :
    740202
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    อพป.คลองน้ำใส
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    orporpoklongnamsai
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   9   บ้านทุ่งรวงทอง
  ตำบล :
    คลองน้ำใส
  อำเภอ :
    อรัญประเทศ
  จังหวัด :
    สระแก้ว
  รหัสไปรษณีย์ :
    27120
  โทรศัพท์ :
    037540547
  โทรสาร :
    037540547
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    10/09/2471
  อีเมล์ :
    orporpo@hotmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    คลองน้ำใส
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    14 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    14 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2563 เวลา 15:04:55 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพูนสวัสดิ์ จันทราวุฒิ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววรรณจนา รุนสีงาม

 • นางสาวกรนิกา ไวยารัตน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,834
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037540547 อีเมล์: orporpo@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิรพงษ์ โมห้างหว้า โทรศัพท์: 087-8750790 อีเมล์: sanyabom@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]