ครูบ้านนอก
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740309
รหัส Smis 8 หลัก :
  27022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  740309
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คลองน้ำใสวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Klongnamsaiwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านตลาดใหม่
ตำบล :
  ผ่านศึก
อำเภอ :
  อรัญประเทศ
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27120
โทรศัพท์ :
  037247451
โทรสาร :
  037247451
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  mklongnumsai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปิ่นมาลา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ผ่านศึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  168 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 21:16:16 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางสุมาลี รามฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองน้ำใสวิทยาคาร

นางสาวศิรินทิพย์ ตันเฮง
นางสุนิต ทินบุตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,365
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037247451 อีเมล์: mklongnumsai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรินดา จันทรสาขา โทรศัพท์: 0890936217 อีเมล์: parinda_ho@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]