• ผลงานวิชาการ
 • ผลงานทางวิชาการ

  นวัตกรรมโรงเรียน

 • หลักสูตรสถานศึกษา
 • หลักสูตรสถานศึกษา

 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านวังสนวน

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1030200354
  รหัส Smis 8 หลัก :
    30050050
  รหัส Obec 6 หลัก :
    200354
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    บ้านวังสนวน
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Banwangsanuan School
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   6   บ้านบ้านวังสนวน
  ตำบล :
    หนองกราด
  อำเภอ :
    ด่านขุนทด
  จังหวัด :
    นครราชสีมา
  รหัสไปรษณีย์ :
    30210
  โทรศัพท์ :
    044-752483
  โทรสาร :
    
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    
  อีเมล์ :
    
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    หนองกราด
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    37 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    37 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:44:15 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายฤาชัย วุฒิแสน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวขวัญตา เพียกขุนทด

 • นางสาวอนัญญา วัชรีพรสิวลีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,840
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังสนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โทรศัพท์: 044-752483 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศศิพิมล โกฎแสน โทรศัพท์: 0614451627 อีเมล์: sasipi7@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]