โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม


ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองแฝกพิทยาคม

นายมนตรี รักพร้า
นายธวัลรัตน์ กิรติเส็งนาวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,087
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-605944 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วัลลภ สนธิสระคู โทรศัพท์: 0873797954 อีเมล์: wullop_j@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]