โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
 


 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1031260892
  รหัส Smis 8 หลัก :
    31042006
  รหัส Obec 6 หลัก :
    260892
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    เมืองแกพิทยาคม
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Muangkaephittayakhom
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   17   บ้านบ้านเมืองแก
  ตำบล :
    เมืองแก
  อำเภอ :
    สตึก
  จังหวัด :
    บุรีรัมย์
  รหัสไปรษณีย์ :
    31150
  โทรศัพท์ :
    044-193416
  โทรสาร :
    044-193416
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    20/04/2519
  อีเมล์ :
    muangkae@mpkbr.ac.th
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ???????
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    60 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    14 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 04:54:18 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกาญจนพงษ์ ตราชู
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอนัญญา ทมงาม

 • นางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,922
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-193416 อีเมล์: muangkae@mpkbr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พิไลวรรณ ซึ่งเสน โทรศัพท์: 0810624061 อีเมล์: philaiwanyu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]