โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
 


 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1032650766
  รหัส Smis 8 หลัก :
    32012009
  รหัส Obec 6 หลัก :
    650766
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    สุรินทร์ราชมงคล
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    SURINRACHAMONGKHOL
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   5   บ้านตะตึงไถง
  ตำบล :
    นอกเมือง
  อำเภอ :
    เมืองสุรินทร์
  จังหวัด :
    สุรินทร์
  รหัสไปรษณีย์ :
    32000
  โทรศัพท์ :
    044512785
  โทรสาร :
    044512785
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    31 กรกฎาคม 2535
  อีเมล์ :
    surinrach2014@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    นอกเมือง
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    12 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    15 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:46:06 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเฉลิมชัย แสนสุข
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพลวัฒน์ สวัสดิ์สิงห์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรัตนาภรณ์ ดีล้อม

 • นางสาวภัทรภร ลมพรมราชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,451
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044512785 อีเมล์: surinrach2014@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกุลเศรษฐ บานเย็น โทรศัพท์: 044512785 อีเมล์: surinrach2014@gmail,com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]