• Follow on Facebook
 • ตรวจผลการเรียน
 • DLIT
 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1032650776
  รหัส Smis 8 หลัก :
    32022001
  รหัส Obec 6 หลัก :
    650776
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ชุมพลวิทยาสรรค์
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Chumphonwittayasan
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   1   บ้านชุมพลบุรี
  ตำบล :
    ชุมพลบุรี
  อำเภอ :
    ชุมพลบุรี
  จังหวัด :
    สุรินทร์
  รหัสไปรษณีย์ :
    32190
  โทรศัพท์ :
    044596104
  โทรสาร :
    044596104
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    16 พฤษภาคม 2511
  อีเมล์ :
    cws@workmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ชุมพลบุรี
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    102 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    0.3 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 20:34:39 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกชพร ชุมเพชร
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไกร โยธกุลสิริ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาววรรณภา นาคงาม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายคมศักดิ์ ชมภูวงษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนิทรา จำลอง

 • นางสาวสุภาวดี เสนภูงาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

17,020
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044596104 อีเมล์: cws@workmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิทยา ปรากฎมาก โทรศัพท์: 0979784429 อีเมล์: witty3ii@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]