• zipgrade ตรวจข้อสอบ
 • ZipGrade

 • kahoot
 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1033530354
  รหัส Smis 8 หลัก :
    33020046
  รหัส Obec 6 หลัก :
    530354
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    บ้านโต่งโต้น
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    TONGTON
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   17   บ้านบ้านโต่งโต้นนอก
  ตำบล :
    หนองอึ่ง
  อำเภอ :
    ราษีไศล
  จังหวัด :
    ศรีสะเกษ
  รหัสไปรษณีย์ :
    33160
  โทรศัพท์ :
    081-2666174
  โทรสาร :
    081266174
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    -/-/2472
  อีเมล์ :
    arthon2523@hotmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    หนองอึ่ง
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    22 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    13 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:52:07 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิรัตน์ สุพล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจันทิมา อินทร์ตา

 • นางสาวปานทิพย์ บุญรองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,751
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 081-2666174 อีเมล์: arthon2523@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อาธร วิมลสุข โทรศัพท์: 0894283892 อีเมล์: a_rthon_99@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]