• เอกสารเผยแพร่ฝ่ายต่าง ๆ
 • 1. ฝ่ายบริหารวิชาการ
  2. ฝ่ายบริหารทั่วไป
  3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  4. ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

   

 • วารสารโรงเรียน
 • การเวกสาร

 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนละทายวิทยา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1033530898
  รหัส Smis 8 หลัก :
    33012014
  รหัส Obec 6 หลัก :
    530898
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ละทายวิทยา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    lathaiwittaya
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   8   บ้านละทาย
  ตำบล :
    ละทาย
  อำเภอ :
    กันทรารมย์
  จังหวัด :
    ศรีสะเกษ
  รหัสไปรษณีย์ :
    33130
  โทรศัพท์ :
    045915172
  โทรสาร :
    045915172
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    1 มิถุนายน 2518
  อีเมล์ :
    ltw2557@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    อบต.ละทาย
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    36 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    9 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 01 มีนาคม 2564 เวลา 11:56:05 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุมาลี นาคกระโทก
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวนันทพร กตะศิลา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุพรรณ ค้าโค

 • นางสิริลักษณ์ สุพรรณอ่วมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,903
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนละทายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045915172 อีเมล์: ltw2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราธิป บุญรมย์ โทรศัพท์: 0639892528 อีเมล์: 224narathip@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]