โรงเรียนเลิงนกทา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
 


 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเลิงนกทา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1035430416
  รหัส Smis 8 หลัก :
    35022001
  รหัส Obec 6 หลัก :
    430416
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    เลิงนกทา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   12   บ้านโนนภูดิน
  ตำบล :
    สามแยก
  อำเภอ :
    เลิงนกทา
  จังหวัด :
    ยโสธร
  รหัสไปรษณีย์ :
    35120
  โทรศัพท์ :
    045-781116
  โทรสาร :
    045781986
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    
  อีเมล์ :
    lnschool045@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    สามแยก
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    160 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    1 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:48:40 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายยงยุทธ ภูมิแสน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนิรมล จงจินากุล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกรกต คงทน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุมณฑา จันทร์จรูญ

 • นายศุภชัย ทองเข็มสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,766
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเลิงนกทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045-781116 อีเมล์: lnschool045@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายรพีภัทร มั่นจิต โทรศัพท์: 098-2074144 อีเมล์: kokorapee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]