โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
 


 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1039760345
  รหัส Smis 8 หลัก :
    39022008
  รหัส Obec 6 หลัก :
    760345
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ภูซางใหญ่วิทยาคม
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Phusangyaiwittayakhom
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   9   บ้านบ้านสระแก้ว
  ตำบล :
    บุญทัน
  อำเภอ :
    สุวรรณคูหา
  จังหวัด :
    หนองบัวลำภู
  รหัสไปรษณีย์ :
    39270
  โทรศัพท์ :
    042005622
  โทรสาร :
    042005622
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    2539
  อีเมล์ :
    phusarngyai@hotmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    เทศบาลตำบลบุญทัน
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    120 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    20 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:58:40 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมศักดิ์ นาหัวนิล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุนันทา ศิรภูริสกุล

 • นางมัลลิกา เทพรักษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,445
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042005622 อีเมล์: phusarngyai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อาทิตย์ ทองโชติ โทรศัพท์: 0951578450 อีเมล์: athongcho@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]