• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1040050870
  รหัส Smis 8 หลัก :
    40050007
  รหัส Obec 6 หลัก :
    050870
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    โนนฟันเรือบะยาววิทยา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    nonfunruabayawwittaya
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   9   บ้านบ้านโนนฟันเรือ
  ตำบล :
    กุดกว้าง
  อำเภอ :
    หนองเรือ
  จังหวัด :
    ขอนแก่น
  รหัสไปรษณีย์ :
    40210
  โทรศัพท์ :
    0-4329-6493
  โทรสาร :
    
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    2497
  อีเมล์ :
    nonfunrua_fb@hotmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    เทศบาลตำบลกุดกว้าง
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    30 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    17 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 07:34:57 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายลือชัย สำราญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกัลยา มาคะเซ็น

 • นางวิลาวรรณ สุวรพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,439
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4329-6493 อีเมล์: nonfunrua_fb@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิยุพา จำปาหวาย โทรศัพท์: 0924402784 อีเมล์: Wiyupa.1992@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]