โรงเรียนบ้านกกดู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านกกดู่


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านกกดู่

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520057
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010008
รหัส Obec 6 หลัก :
  520057
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกกดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kokdu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านกกดู่
ตำบล :
  กกดู่
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042870402
โทรสาร :
  042870402
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ต.ค. 2483
อีเมล์ :
  kokdu@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
   อบต. กกดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 03:35:47 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสุธน สุพรมอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกกดู่

นายประทีป ผางสง่า
นางสาวรุจิรดา พรหมโคตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,396
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกกดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042870402 อีเมล์: kokdu@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จันทรา บุตรเพ็ญ โทรศัพท์: 42010008 อีเมล์: kokdu@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]