• Social Network
 •  

 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1042520459
  รหัส Smis 8 หลัก :
    42012004
  รหัส Obec 6 หลัก :
    520459
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    น้ำสวยพิทยาสรรพ์
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    namsuayphitthayasan
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   3   บ้านนาน้ำมัน
  ตำบล :
    น้ำสวย
  อำเภอ :
    เมืองเลย
  จังหวัด :
    เลย
  รหัสไปรษณีย์ :
    42000
  โทรศัพท์ :
    042870636
  โทรสาร :
    
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    2526
  อีเมล์ :
    nspcom19@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    เทศบาลตำบลน้ำสวย
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    27 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    25 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:51:03 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุจิตรา ไชโยแสง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปานขวัญ บุญประคอง

 • นางสาวรุ้งนภา สิมสวัสดิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,437
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042870636 อีเมล์: nspcom19@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนลัทพร แสงใส โทรศัพท์: 0863462965 อีเมล์: baszasaengsai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]