• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเชียงคาน

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1042520461
  รหัส Smis 8 หลัก :
    42012006
  รหัส Obec 6 หลัก :
    520461
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    เชียงคาน
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    chiangkhan school
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   2   บ้านเชียงคาน
  ตำบล :
    เชียงคาน
  อำเภอ :
    เชียงคาน
  จังหวัด :
    เลย
  รหัสไปรษณีย์ :
    42110
  โทรศัพท์ :
    042821159
  โทรสาร :
    042821869
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    17 พฤษภาคม 2493
  อีเมล์ :
    chiangkhanschool@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    เชียงคาน
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    50 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    0.5 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13:49:32 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอนุชา ศิลาเกษ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธรรมรัตน์ จิตรประเสริฐ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเลียง โทคำเวช
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวชิโรบล วรรณธะนะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุวิจักขณ์ วอหา

 • นางศวัสพร ปานกลางสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,952
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเชียงคาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042821159 อีเมล์: chiangkhanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุวิจักขณ์ วอหา โทรศัพท์: 0610371820 อีเมล์: krusuwijak@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]