• แฟนเพจ
 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนปากชมวิทยา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1042520466
  รหัส Smis 8 หลัก :
    42012010
  รหัส Obec 6 หลัก :
    520466
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ปากชมวิทยา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Pakchomwittaya
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   46   บ้านหมู่3 บ.ศรีภูธร
  ตำบล :
    ปากชม
  อำเภอ :
    ปากชม
  จังหวัด :
    เลย
  รหัสไปรษณีย์ :
    42150
  โทรศัพท์ :
    042881088
  โทรสาร :
    042881349
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
     02/06/2518
  อีเมล์ :
    school.42012010@sesao19.go.th
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    สพฐ.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    90 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    2 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:48:50 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ สุชัยราช
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุภีร์ หล้าสีดา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายกิตติสุข บุบผาดา

 • นางสาวเกวิกา ภูมิดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,375
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปากชมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042881088 อีเมล์: school.42012010@sesao19.go.th
เว็บมาสเตอร์:: รัชฎารณ์ วิชาราช โทรศัพท์: 0846014245 อีเมล์: ratwic@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]