• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนภูเรือวิทยา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1042520473
  รหัส Smis 8 หลัก :
    42012017
  รหัส Obec 6 หลัก :
    520473
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ภูเรือวิทยา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    PHURUA WITTAYA SCHOOL
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   6   บ้านป่าจันตม
  ตำบล :
    หนองบัว
  อำเภอ :
    ภูเรือ
  จังหวัด :
    เลย
  รหัสไปรษณีย์ :
    42160
  โทรศัพท์ :
    042899432
  โทรสาร :
    042899432
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    17 สิงหาคม 2517
  อีเมล์ :
    Phuruawittaya.school@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    สหวิทยาเขตศรีสองรักษ์
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ??????
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    50 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    1 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:05:18 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพยุง โพธิ์ชัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวฐิติกานต์ แก้วดวงตา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพิรุณพรรณ เต็มวงษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปิติรัตน์ รอดทอง

 • นางสาวชุติณัฐสมน ปัญญาใสธนกุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,896
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภูเรือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042899432 อีเมล์: Phuruawittaya.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สันธิเวชช์ มงคลชัย โทรศัพท์: 0614511639 อีเมล์: Santhiwet@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]