• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1042520475
  รหัส Smis 8 หลัก :
    42022002
  รหัส Obec 6 หลัก :
    520475
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ศรีสงครามวิทยา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    srisongkramwittaya school
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   11   บ้าน-
  ตำบล :
    ศรีสงคราม
  อำเภอ :
    วังสะพุง
  จังหวัด :
    เลย
  รหัสไปรษณีย์ :
    42130
  โทรศัพท์ :
    042841409
  โทรสาร :
    042841795
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    1 เมษายน 2514
  อีเมล์ :
    srisongkram9@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    สหวิทยาเขตวังภูผา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ศรีสงคราม
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    25 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    1 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 07:55:37 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกมล เสนานุช
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุวิทย์ สารีแก้ว
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพิมพ์ลภัส จันลาศรี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวเอมจิตร สมสืบ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายชลพรรธน์ จีระพรพันธ์

 • นางจิตราวรรณ สีหาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

17,351
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042841409 อีเมล์: srisongkram9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิออน พันยา โทรศัพท์: 0812606497 อีเมล์: nionpanya@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]