โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
 


 • การปฎิบัติหน้าที่
 • > คำสั่งการปฏิบัติงาน

  > หลักสูตรต้านทุจริต

 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1042520483
  รหัส Smis 8 หลัก :
    42022004
  รหัส Obec 6 หลัก :
    520483
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ภูกระดึงวิทยาคม
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Phukradungwittaykom
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   12   บ้านเลขที่ 55 ถนนมะลิวัลย์
  ตำบล :
    ผานกเค้า
  อำเภอ :
    ภูกระดึง
  จังหวัด :
    เลย
  รหัสไปรษณีย์ :
    42180
  โทรศัพท์ :
    042810827
  โทรสาร :
    042810827
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    17 พฤษภาคม 2516
  อีเมล์ :
    nayangxp@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    สหวิทยาเขตวังภูผา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ภูกระดึงวิทยาคม
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    76 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    3 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:37:20 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประทัด ผาลี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญหลาย รอนศึก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกรรณิการ์ อินทิแสน

 • นางสาวลัลน์ลลิตา ทุมสิงห์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,884
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042810827 อีเมล์: nayangxp@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตกร กองลาแซ โทรศัพท์: 0971753636 อีเมล์: comssw@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]