• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


  • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม

    รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
      1042520488
    รหัส Smis 8 หลัก :
      42022011
    รหัส Obec 6 หลัก :
      520488
    ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
      ผาสามยอดวิทยาคม
    ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
      phasamyodwittayakom
    ที่อยู่ :
      หมู่ที่   1   บ้านบ้านห้วยป่าน เลขที่ 191
    ตำบล :
      ผาสามยอด
    อำเภอ :
      เอราวัณ
    จังหวัด :
      เลย
    รหัสไปรษณีย์ :
      42220
    โทรศัพท์ :
      042810964
    โทรสาร :
      042810964
    ระดับที่เปิดสอน :
     มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
    วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
      มิถุนายน 2533
    อีเมล์ :
      Webmaster@phasamyodwit.ac.th
    เว็บไซต์ :
    Facebook :
    กลุ่มโรงเรียน :
      สหวิทยาเขตวังภูผา
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
      ผาสามยอด
    ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
      50 กม.
    ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
      11 กม.

    (ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 17:30:52 น.
    )
    แผนที่พิกัดโรงเรียน
    Longdo Map
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายธีระพงษ์ ศรีภูธร
  • แนะนำบุคลากร

  • นายภูเบศ เพ็งธรรม

  • นางบุญธรินทร นามนุษย์ศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,290
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042810964 อีเมล์: Webmaster@phasamyodwit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ภูเบศ เพ็งธรรม โทรศัพท์: 0981346718 อีเมล์: phubeth1982@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]