• NAGA MODEL
  • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


  • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านกุดแกลบ

    รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
      1043660258
    รหัส Smis 8 หลัก :
      43020033
    รหัส Obec 6 หลัก :
      660258
    ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
      บ้านกุดแกลบ
    ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
      Bankudklab
    ที่อยู่ :
      หมู่ที่   4   บ้านบ้านกุดแกลบ
    ตำบล :
      นาหนัง
    อำเภอ :
      โพนพิสัย
    จังหวัด :
      หนองคาย
    รหัสไปรษณีย์ :
      43120
    โทรศัพท์ :
      -
    โทรสาร :
      -
    ระดับที่เปิดสอน :
     อนุบาล-ประถมศึกษา
    วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
      26 พฤษภาคม 2490
    อีเมล์ :
      43020033@nongkhai2.go.th
    เว็บไซต์ :
    Facebook :
      -
    กลุ่มโรงเรียน :
      นาหนัง
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
      อบต.นาหนัง
    ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
      15 กม.
    ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
      15 กม.

    (ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:03:16 น.
    )
    แผนที่พิกัดโรงเรียน
    Longdo Map
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายธนวัฒน์ บัวระพา
  • แนะนำบุคลากร

  • นายสฤษดิ์ โสดา

  • นางสาวสุกันยา สะสารสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,295
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดแกลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020033@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิไลลักษณ์ ทองประเทือง โทรศัพท์: 0951685493 อีเมล์: wtongpratuang@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]