• Facebook โรงเรียน
 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1043660457
  รหัส Smis 8 หลัก :
    43020145
  รหัส Obec 6 หลัก :
    660457
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    รุจีจินตกานนท์
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Rujeejintakanon
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   5   บ้านบ้านยางชุม
  ตำบล :
    นาทับไฮ
  อำเภอ :
    รัตนวาปี
  จังหวัด :
    หนองคาย
  รหัสไปรษณีย์ :
    43120
  โทรศัพท์ :
    042414783
  โทรสาร :
    -
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    พ.ศ. ๒๕๑๑
  อีเมล์ :
    43020145@nongkhai2.go.th
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    เปงจานนคร
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    อบต.นาทับไฮ
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    45 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    18 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 15:56:50 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเก็จมณี ทองวงษ์

 • นายอำพร วงค์สว่าง

 • ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • พัฒนาความรู้
 • การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
  tepe online
  dltv / dlit

  codingthailand
  ติวฟรี.com
   

   

 • แบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการ
 •  

 • ผลการให้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,743
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042414783 อีเมล์: 43020145@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวิศวะ ศรีสะอาด โทรศัพท์: 0801856653 อีเมล์: bus43210@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]