โรงเรียนบ้านหัวขัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1044410165
  รหัส Smis 8 หลัก :
    44010088
  รหัส Obec 6 หลัก :
    410165
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    บ้านหัวขัว
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    BanHuakwua
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   8   บ้านหัวขัว
  ตำบล :
    แก้งแก
  อำเภอ :
    โกสุมพิสัย
  จังหวัด :
    มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ :
    44140
  โทรศัพท์ :
    0-4375-0019
  โทรสาร :
    
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-ประถมศึกษา
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    16 มกราคม 2486
  อีเมล์ :
    huakwua@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    แก้งแก
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    3 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    ๓ กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09:58:58 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางนางกฤษฎา สืบมา

 • นางสาวดารุณี กุลเพ็ชรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,880
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหัวขัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4375-0019 อีเมล์: huakwua@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชชิตา สีดาชมภู โทรศัพท์: 0631672607 อีเมล์: bam3223tt@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]