งานของเรา
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวาปีปทุม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวาปีปทุม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410618
รหัส Smis 8 หลัก :
  44022015
รหัส Obec 6 หลัก :
  410618
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วาปีปทุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wapipathum school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   25   บ้านบ้านเมืองใหม่
ตำบล :
  หนองแสง
อำเภอ :
  วาปีปทุม
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44120
โทรศัพท์ :
  0-4379-9372
โทรสาร :
  043799372
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พ.ค.97
อีเมล์ :
  mailt@wpt.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 4 พุทธมณฑลเทพปทุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาปีปทุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 20:11:06 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นายวัชรินทร์ ติดวงษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นางสาวธนาวดี แสนพินิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม

นายสนิท พรรณศิลป์
นางสาวอัมวิกา ทวยจันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,599
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โทรศัพท์: 0-4379-9372 อีเมล์: mailt@wpt.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: บัวภา มะกา โทรศัพท์: 043799373 อีเมล์: krubua@wpt.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]