• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวาปีปทุม

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1044410618
  รหัส Smis 8 หลัก :
    44022015
  รหัส Obec 6 หลัก :
    410618
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    วาปีปทุม
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    wapipathum school
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   25   บ้านบ้านเมืองใหม่
  ตำบล :
    หนองแสง
  อำเภอ :
    วาปีปทุม
  จังหวัด :
    มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ :
    44120
  โทรศัพท์ :
    0-4379-9372
  โทรสาร :
    043799372
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    17 พ.ค.97
  อีเมล์ :
    mailt@wpt.ac.th
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    วาปีปทุม
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    40 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    1 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 20:11:06 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุมาลี สุขรัตน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวัชรินทร์ ติดวงษา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายพูนศักดิ์ อาระพล

 • นางสาววิริยา ภูน้ำย้อยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

18,599
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โทรศัพท์: 0-4379-9372 อีเมล์: mailt@wpt.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์ โทรศัพท์: 0810545791 อีเมล์: sutthiya@wpt.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]