• ผลการเรียนออนไลน์
 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1045450549
  รหัส Smis 8 หลัก :
    45030126
  รหัส Obec 6 หลัก :
    450549
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    บ้านกกตาลดงบังวิทยา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Bankoktaldongbangwittaya
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   6   บ้านดงบัง
  ตำบล :
    หนองขุ่นใหญ่
  อำเภอ :
    หนองพอก
  จังหวัด :
    ร้อยเอ็ด
  รหัสไปรษณีย์ :
    45210
  โทรศัพท์ :
    00000000
  โทรสาร :
    
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    1 มิถุนายน 2483
  อีเมล์ :
    school126@roiet3.go.th
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    รักษ์ชัยมงคล
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    อบต.หนองขุ่นใหญ่
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    33 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    25 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11:24:10 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธภัทร์ พัดทะอำพันธุ์

 • นายสุริยันต์ ศิริเกตุสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,274
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 00000000 อีเมล์: school126@roiet3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุมิตรา ลาสุธรรม โทรศัพท์: 0870106022 อีเมล์: nid.sumithra@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]