โรงเรียนสตรีศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
 


 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสตรีศึกษา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1045450805
  รหัส Smis 8 หลัก :
    45012005
  รหัส Obec 6 หลัก :
    450805
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    สตรีศึกษา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Strisuksa
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   0   บ้าน
  ตำบล :
    ในเมือง
  อำเภอ :
    เมืองร้อยเอ็ด
  จังหวัด :
    ร้อยเอ็ด
  รหัสไปรษณีย์ :
    45010
  โทรศัพท์ :
    043-511410
  โทรสาร :
    043-528092
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    09-06-2460
  อีเมล์ :
    strisuksa@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    0.7 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    0.5 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:02:25 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเทิดทูน สุจารี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายณรงค์ฤทธิ์ เถาว์จันทร์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชยกร ไชยน้ำอ้อม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประภาส ศรีทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศิริพร สิงห์เสนา

 • นางสาวสมใจ ธรรมขันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

17,338
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสตรีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043-511410 อีเมล์: strisuksa@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมชาย แสนทรงศักดิ์ โทรศัพท์: 0803525158 อีเมล์: sasiwimol@secondary27.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]